การประชุมนำเสนอแผนงาน ตามนโยบาย CER MODEL และการจัดการพัฒนา เสริมจุดเด่นทางด้านภาษา

คอนเสริ์ต Harp เป็นการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของ ตัวแทน นักเรียนโครงการโรงเรียนในเครือสารสาสน์

swrs_admin

มิถุนายน 15, 2024

คอนเสิร์ต Harp จากตัวแทนนักเรียนโครงการ โรงเรียนในเครือสารสาสน์

คอนเสริ์ต Harp เป็นการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของ ตัวแทน นักเรียนโครงการโรงเรียนในเครือสารสาสน์

swrs_admin

กุมภาพันธ์ 28, 2024

กองอำนวยการออกตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน

กองอำนวยการออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสถาบันการศึกษาในเครือสารสาสน์

swrs_admin

กุมภาพันธ์ 28, 2024

พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุมใหญ่ สนามฟุตบอล 2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ได้จัด กิจกรรม พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้มมัธยศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 240 คน

swrs_admin

กุมภาพันธ์ 24, 2024

วจนพิธีปิดปีการศึกษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ได้จัด วจนพิธีปิดปีการศึกษา ปีการศึกษา 2566 และมอบผ้าพันคอสายใย โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียนตัวแทนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

swrs_admin

กุมภาพันธ์ 24, 2024

ทัศนศึกษา เปิดโลกแห่งศิลปะ ณ หอศิลป์

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความรู้ ความสัมพันธ์ในครอบครัว “ควงคู่ดูดาวปีที่ 7”

swrs_admin

กุมภาพันธ์ 20, 2024

กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดการประชุมผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดการประชุมผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศแผนก Intensive English Programme (IEP) เพื่อนำเสนอและทบทวนแผนงานการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในช่วงภาค Summer รวมถึงนำเสนอจุดเน้นสำคัญๆ การยกระดับคุณภาพและความสามารถการเรียนรู้ ทางด้านภาษาของโรงเรียน

swrs_admin

กุมภาพันธ์ 20, 2024

CATC OPEN HOUSE 2024 “Universe of Aviation”

ก้าวเข้าสู่บ้านค้นหาโอกาสในจักรวาลแห่งการบินอีกหนึ่งกิจกรรมของชมรมมุ่งสู่อาชีพสายการบิน Inspiration Club เปิดโอกาสให้นักเรียน

swrs_admin

กุมภาพันธ์ 17, 2024

เวลาเรียนก็ตั้งใจ เวลารักใครก็รักจริง พรุ่งนี้วันวาเลนไทน์แล้วนะ

ภาพบรรยากาศการสอบประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน “CEFR” ระดับชั้น EP.G. 7-12 G.6-11 และ ม.1-5

swrs_admin

กุมภาพันธ์ 17, 2024

ถึงดูไม่เหมือนเด็ก Nurse แต่ก็เรียน First aid มานะ

วันนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

swrs_admin

กุมภาพันธ์ 17, 2024

ท่านชวน หลีกภัย มอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ณ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา ในโอกาสนี้ท่านชวน หลีกภัยยังมอบหนังสือทรงคุณค่าหลายเล่มให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิอีกด้วย

swrs_admin

กุมภาพันธ์ 17, 2024