ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

169/2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110

Tel : 0-2957-2850 ระบบอัตโนมัติ
Hotline: 0-2957-2851 ติดต่อฝ่าย ธุรการการเงิน 
               0-2957-2852 ติดต่อฝ่าย ภาคภาษาอังกฤษ
               0-2957-1527 ติดต่อฝ่าย ทะเบียน
               0-2957-4825 ติดต่อฝ่าย ประชาสัมพันธ์

FAX : 0-2957-4266

Email : rangsitschool@hotmail.com

เวลาทำการ

เปิดวันจันทร์ – วันศุกร์ : 
เวลา 07.30 – 16.00 น.

เปิดวันเสาร์ :
เวลา  08.30 – 15.30 น.

ปิด วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ

ส่งข้อความถึงเรา