ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ท่าน ผอ.ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารในเครือสารสาสน์ ได้ เข้าร่วมประชุม และรับฟังการนำเสนอแผนงาน 👩‍💼 👨‍💼ตามนโยบาย CER MODEL และแผนงานเสริมจุดเด่นทางภาษา เขตการปกครองที่ 1 , 2 และ 12 ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต🏫
ประชาสัมพันธ์

การประชุมนำเสนอแผนงาน ตามนโยบาย CER MODEL และการจัดการพัฒนา เสริมจุดเด่นทางด้านภาษา

คอนเสริ์ต Harp เป็นการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของ ตัวแทน นักเรียนโครงการโรงเรียนในเครือสารสาสน์

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

คอนเสิร์ต Harp จากตัวแทนนักเรียนโครงการ โรงเรียนในเครือสารสาสน์

คอนเสริ์ต Harp เป็นการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของ ตัวแทน นักเรียนโครงการโรงเรียนในเครือสารสาสน์

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการออกตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน

กองอำนวยการออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสถาบันการศึกษาในเครือสารสาสน์

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดการประชุมผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดการประชุมผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศแผนก Intensive English Programme (IEP) เพื่อนำเสนอและทบทวนแผนงานการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในช่วงภาค Summer รวมถึงนำเสนอจุดเน้นสำคัญๆ การยกระดับคุณภาพและความสามารถการเรียนรู้ ทางด้านภาษาของโรงเรียน

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

การพบปะผู้ปกครอง ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

พื่อพูดคุยแนวทางศึกษาต่อ ณ หอประชุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

ท่านชวน หลีกภัย มอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ณ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา ในโอกาสนี้ท่านชวน หลีกภัยยังมอบหนังสือทรงคุณค่าหลายเล่มให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิอีกด้วย

อ่านต่อ