การประชุมนำเสนอแผนงาน ตามนโยบาย CER MODEL และการจัดการพัฒนา เสริมจุดเด่นทางด้านภาษา

คอนเสริ์ต Harp เป็นการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของ ตัวแทน นักเรียนโครงการโรงเรียนในเครือสารสาสน์

swrs_admin

มิถุนายน 15, 2024

คอนเสิร์ต Harp จากตัวแทนนักเรียนโครงการ โรงเรียนในเครือสารสาสน์

คอนเสริ์ต Harp เป็นการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของ ตัวแทน นักเรียนโครงการโรงเรียนในเครือสารสาสน์

swrs_admin

กุมภาพันธ์ 28, 2024

กองอำนวยการออกตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน

กองอำนวยการออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสถาบันการศึกษาในเครือสารสาสน์

swrs_admin

กุมภาพันธ์ 28, 2024

กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดการประชุมผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดการประชุมผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศแผนก Intensive English Programme (IEP) เพื่อนำเสนอและทบทวนแผนงานการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในช่วงภาค Summer รวมถึงนำเสนอจุดเน้นสำคัญๆ การยกระดับคุณภาพและความสามารถการเรียนรู้ ทางด้านภาษาของโรงเรียน

swrs_admin

กุมภาพันธ์ 20, 2024

ท่านชวน หลีกภัย มอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ณ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา ในโอกาสนี้ท่านชวน หลีกภัยยังมอบหนังสือทรงคุณค่าหลายเล่มให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิอีกด้วย

swrs_admin

กุมภาพันธ์ 17, 2024