ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ท่าน ผอ.ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารในเครือสารสาสน์ ได้ เข้าร่วมประชุม และรับฟังการนำเสนอแผนงาน 👩‍💼 👨‍💼ตามนโยบาย CER MODEL และแผนงานเสริมจุดเด่นทางภาษา เขตการปกครองที่ 1 , 2 และ 12 ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต🏫
ประชาสัมพันธ์

การประชุมนำเสนอแผนงาน ตามนโยบาย CER MODEL และการจัดการพัฒนา เสริมจุดเด่นทางด้านภาษา

คอนเสริ์ต Harp เป็นการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของ ตัวแทน นักเรียนโครงการโรงเรียนในเครือสารสาสน์

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

คอนเสิร์ต Harp จากตัวแทนนักเรียนโครงการ โรงเรียนในเครือสารสาสน์

คอนเสริ์ต Harp เป็นการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของ ตัวแทน นักเรียนโครงการโรงเรียนในเครือสารสาสน์

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการออกตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน

กองอำนวยการออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสถาบันการศึกษาในเครือสารสาสน์

อ่านต่อ
กิจกรรมนักเรียน

พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุมใหญ่ สนามฟุตบอล 2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ได้จัด กิจกรรม พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้มมัธยศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 240 คน

อ่านต่อ
กิจกรรมนักเรียน

วจนพิธีปิดปีการศึกษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ได้จัด วจนพิธีปิดปีการศึกษา ปีการศึกษา 2566 และมอบผ้าพันคอสายใย โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียนตัวแทนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อ่านต่อ
กิจกรรมนักเรียน

ทัศนศึกษา เปิดโลกแห่งศิลปะ ณ หอศิลป์

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมความรู้ ความสัมพันธ์ในครอบครัว “ควงคู่ดูดาวปีที่ 7”

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดการประชุมผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดการประชุมผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศแผนก Intensive English Programme (IEP) เพื่อนำเสนอและทบทวนแผนงานการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในช่วงภาค Summer รวมถึงนำเสนอจุดเน้นสำคัญๆ การยกระดับคุณภาพและความสามารถการเรียนรู้ ทางด้านภาษาของโรงเรียน

อ่านต่อ
กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรม Youth Leadership Network Camp

สองผู้แทนนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต นายพชร เรืองเจริญ (พี่เพชร) และนายกานต์ มูลเกิด (พี่กาย)

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์

การพบปะผู้ปกครอง ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

พื่อพูดคุยแนวทางศึกษาต่อ ณ หอประชุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

อ่านต่อ
กิจกรรมนักเรียน

CATC OPEN HOUSE 2024 “Universe of Aviation”

ก้าวเข้าสู่บ้านค้นหาโอกาสในจักรวาลแห่งการบินอีกหนึ่งกิจกรรมของชมรมมุ่งสู่อาชีพสายการบิน Inspiration Club เปิดโอกาสให้นักเรียน

อ่านต่อ
กิจกรรมนักเรียน

เวลาเรียนก็ตั้งใจ เวลารักใครก็รักจริง พรุ่งนี้วันวาเลนไทน์แล้วนะ

ภาพบรรยากาศการสอบประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน “CEFR” ระดับชั้น EP.G. 7-12 G.6-11 และ ม.1-5

อ่านต่อ
กิจกรรมนักเรียน

ถึงดูไม่เหมือนเด็ก Nurse แต่ก็เรียน First aid มานะ

วันนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

อ่านต่อ