เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

สถานศึกษาเอกชน โดยมีปณิธานความมุ่งมั่นในการจัดการการศึกษา
ให้นักศึกษามีความรู้วิชาการตามสาขาต่างๆ มีทักษะเฉพาะทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

0
ก้าวสู่ปีที่
0
นักเรียน
0
บุคลากร