กฏระเบียบของโรงเรียน

กฏระเบียบของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

ประกอบด้วย

 1. ข้อปฏิบัติของท่านผู้ปกครอง
 2. ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
 3. กฎระเบียบและข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ทราบ

ข้อปฏิบัติของท่านผู้ปกครอง

 1. การรับ-ส่งนักเรียนตามกำหนดเวลา คือ
  * นักเรียนระดับอนุบาล ส่งก่อน 08.30 น. รับก่อน 16.30 น.
  * นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป ส่งก่อน 07.30 น. รับก่อน 17.00 น.
  หมายเหตุ ถ้านักเรียนหยุดเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครองโทรแจ้งทางโรงเรียนทุกครั้ง
 2. ยินดีให้ความเคารพครูและสถานที่ ด้วยการแต่งกายสุภาพ ใช้คำพูดที่เหมาะสม มีสัมมาคารวะ และไม่สูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน
 3. ยินดีปฏิบัติตามระเบียบงานทะเบียนของโรงเรียนว่าด้วยเรื่องการติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทุกประเภทผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น และเอกสารจะเสร็จสิ้นภายใน 3-7 วันทำการ
 4. ท่านยินดีเสียสละเวลา ตรวจการบ้านและลงชื่อในสมุดบันทึกการบ้าน และเอกสารอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ
 5. ให้ความร่วมมือเข้มงวดเรื่อง การแต่งกาย มารยาทและการพูดจาของนักเรียน
 6. เพื่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุตรหลานของท่าน ท่านยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎจราจรภายในโรงเรียน, ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ, จอดรถในจุดที่อนุญาต, ขับรถด้วยความเร็วต่ำ,และไม่ขึ้นบนอาคารเรียนก่อนได้รับอนุญาต โรงเรียนยินดีให้พบครูผู้สอนในเวลาก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์ในการเรียนของนักเรียนทุกคน

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน

ทรงผมนักเรียนหญิง

 • ผมสั้นตัดตรงความยาวเสมอติ่งหู ห้ามซอยผม
 • ผมยาวให้ถักเปีย หรือรวบผมมัดไว้ด้านหลัง ผูกโบสีตามระดับชั้นที่ทางโรงเรียนกำหนด
 • ห้ามใส่สารที่ทำให้ผมแข็ง ห้ามใส่น้ำมัน ห้ามโกรกหรือกัดสีผม ห้ามดัดผม
 • ห้ามต่อผมหรือใส่วิกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทรงผมนักเรียนชาย

 • นักเรียนทุกระดับไว้ผมรองทรงสูง ด้านหน้ายาวไม่เกิน5 เซนติเมตร

เครื่องแบบการแต่งกาย

 • เครื่องแบบทุกชนิดใช้ตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น (นักเรียนหญิงต้องสวมเสื้อบังทรงสีขาวตั้งแต่ ป.4 ขึ้นไป)

รองเท้านักเรียนหญิง

 • รองเท้าหนังสีดำไม่มีลวดลายหุ้มปลายเท้า หุ้มส้น หัวมน มีสายรัดหนังสูงไม่เกิน2 เซนติเมตร
 • รองเท้าพละใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนแบบสุภาพ ร้อยเชือก

รองเท้านักเรียนชาย

 • รองเท้าหนัง หรือผ้าใบ หุ้มส้นสีดำชนิดผูก ไม่มีลวดลาย
 • รองเท้าพละ ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวเท่านั้น

ถุงเท้านักเรียนชาย-หญิง

 • ถุงเท้าไนลอน สั้น สีขาวแบบเรียบ ห้ามใช้ถุงเท้าไนลอนชนิดบาง หรือผ้าลูกฟูกชนิดหนา สวมแล้วตลบปลายพับลงที่ข้อเท้า กว้างประมาณ 1.5 ? 2 นิ้ว

กระเป๋าใส่หนังสือ

 • ใช้กระเป๋าตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น

เครื่องประดับ

ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเครื่องประดับใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ คือ

 • นาฬิกา ใช้นาฬิกาข้อมือแบบสุภาพ สายนาฬิกาต้องเป็นโลหะ หรือหนังสีดำ,น้ำตาล,ขาว ที่ไม่มีลวดลาย
 • สร้อยคอ ถ้าต้องการห้อยพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนนับถือ ให้ใช้สายสเตนเลสที่มีความยาวพอเหมาะที่จะไม่ออกมาข้างนอกเสื้อ
 • แว่นตาแบบสุภาพ คอนแทคเลนส์สีธรรมชาติเท่านั้น
 • นักเรียนหญิงสามารถใส่ต่างหูได้ข้างละ 1 อัน โดยต่างหูต้องเป็นแบบห่วงสีทองหรือสีเงินเท่านั้น

*** ห้ามนักเรียนนำ เครื่องเล่นเกมต่างๆ Talking Dictionary เครื่องเล่นเพลงทุกชนิด และเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ ถ้าหากมีการสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ และถือว่าเป็นความผิดของนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน ***