ท่านชวน หลีกภัย มอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ณ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา ในโอกาสนี้ท่านชวน หลีกภัยยังมอบหนังสือทรงคุณค่าหลายเล่มให้กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิอีกด้วย