การพบปะผู้ปกครอง ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

พื่อพูดคุยแนวทางศึกษาต่อ ณ หอประชุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต