การประชุมนำเสนอแผนงาน ตามนโยบาย CER MODEL และการจัดการพัฒนา เสริมจุดเด่นทางด้านภาษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ท่าน ผอ.ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารในเครือสารสาสน์ ได้ เข้าร่วมประชุม และรับฟังการนำเสนอแผนงาน 👩‍💼 👨‍💼ตามนโยบาย CER MODEL และแผนงานเสริมจุดเด่นทางภาษา เขตการปกครองที่ 1 , 2 และ 12 ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต🏫

ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 🙏ขอบคุณผอ.ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล /

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ท่าน ผอ.ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล

พร้อมด้วย คณะผู้บริหารในเครือสารสาสน์

ได้ เข้าร่วมประชุม และรับฟังการนำเสนอแผนงาน 👩‍💼

👨‍💼ตามนโยบาย CER MODEL และแผนงานเสริมจุดเด่นทางภาษา

เขตการปกครองที่ 1 , 2 และ 12

ณ หอประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต🏫

รูปภาพเพิ่มเติม ที่ facebook