กองอำนวยการออกตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กองอำนวยการออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสถาบันการศึกษาในเครือสารสาสน์
❤️โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
❤️ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานดีเลิศต่อไป
🕵️คณะตรวจประเมินประกอบด้วย
1.นายมนตรี จันทรวงศ์
2.นางสมทรง อธิคมอุภัย
โดยมี ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมลประธานกรรมการฝ่ายคุณภาพการศึกษาและนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบาย