กิจกรรม Youth Leadership Network Camp

สองผู้แทนนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต นายพชร เรืองเจริญ (พี่เพชร) และนายกานต์ มูลเกิด (พี่กาย)

soeikrathok

กุมภาพันธ์ 20, 2024