เวลาเรียนก็ตั้งใจ เวลารักใครก็รักจริง พรุ่งนี้วันวาเลนไทน์แล้วนะ

ภาพบรรยากาศการสอบประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน “CEFR” ระดับชั้น EP.G. 7-12 G.6-11 และ ม.1-5