พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุมใหญ่ สนามฟุตบอล 2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต ได้จัด กิจกรรม พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้มมัธยศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 240 คน

รูปภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/…/1FccvGV_XxzJmtok0jRuFnLA…

https://drive.google.com/…/1TkUWVWVuGsklaod1B6ux0ZxUGdo…

https://drive.google.com/…/1U5ndji7N0…