ข้อมูลติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
ที่อยู่ เลขที่ 169/2 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลลำผักกูด   อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12110
โทร 02-9572850-2
โทรสาร 02-9574266