ช่วงชั้นที่ 4 การเรียนการสอนวิชาเซรามิค

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนวิชาเซรามิค ของนักเรียน G.11B แผนการเรียนอังกฤษ-ศิลปะ โดยมี ม.จิรภัทร  สีนารี เป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งเป็นการฝึกการพิมพ์แจกันด้วยวิธีการฉลุ และเผาแจกันโดยใช้เตาเผาของทางโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับศิลปะเพิ่มขึ้น จากการปฏิบัติ