ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รุ่น 4

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายเพชรราชวุฒิ อุตธาพงษ์ G.12ศิษย์เก่าโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิตรุ่นที่ 4 กับรางวัล rmutt freshy boy 2016 ตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี