มอบโล่ คะแนน O-Net ประจำปีการศึกษา 2559

หมวด: ระดับประถมศึกษา เขียนโดย pattamanan emot ฮิต: 1488

 

 พิธี มอบโล่ 

จากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

ผลคะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน

 

ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ