พิธีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมและรับผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น G.3-4,ป.3-4

           พิธีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมและรับผลการเรียนของ

นักเรียนระดับชั้น G.3-4,ป.3-4